Public announcement

                

RULMENTI SA, owner of the project  “Construction of Retail Park Barlad, arrangement of exterior platforms with parking lots, road and pedestrian alleys, access roads, road signs, disposition of light advertising boxes and advertising totem, lanscaping, land fencing, setup of utility connections , site organization and cadastral and notarial operations, joining and / or subdivision of land ” intended to be located in Bârlad city, 320 Republicii street, Vaslui County, announces the interested public on the decision of the classification stage by APM Vaslui, within the environmental impact assessment procedure, for the project “Construction of Retail Park Barlad, arrangement of exterior platforms with parking lots, road and pedestrian alleys, access roads, road signs, disposition of light advertising boxes and advertising totem, lanscaping, land fencing, setup of utility connections , site organization and cadastral and notarial operations, joining and / or subdivision of land“ intended to be located in Bârlad, 320 Republicii street, Vaslui county.The draft of the classification decision and the reasons substantiating it can be consulted at the headquarters of the Agency for Environmental Protection Vaslui from 63 Călugăreni Street, phone 0335 401723, on Mondays to Thursdays, between 8:00-16:00 and on Fridays between 8:00-14:00, as well as at the following internet address: http://apmvs.anpm.ro.

The interested public can submit comments / observations on the draft of the classification decision within 10 days from the publication of  the announcement on the website of the competent authority for environmental protection – APM Vaslui ”.ROMANIAN

ANUNT PUBLIC

„SC RULMENTI SA, titular al proiectului „Construire Retail Park Barlad, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, semnalistică rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totem publicitar, amenajare spații verzi, imprejmuire teren, realizare branșamente utilități, organizare de șantier și operațiuni cadastrale, notariale, alipire și/sau dezmembrare teren” propus a fi amplasat în mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Retail Park Barlad, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, semnalistică rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totem publicitar, amenajare spații verzi, imprejmuire teren, realizare branșamente utilități, organizare de șantier și operațiuni cadastrale, notariale, alipire și/sau dezmembrare teren” propus a fi amplasat în mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.