informatie actualizata 23.02.2023

RULMENTI S.A  BARLAD

angajeaza:

 

 

 

-1 ELECTRICIENI ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII  in Departamentul Mentenanta
Conditii necesare pentru ocuparea postului:
- Studii : absolvent de liceu sau sc. profesionala (10 clase)
      +
- Calificare : Electrician.
Constituie avantaj: experienta in domeniu.

 

2 ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE  in Departamentul Utilitati si Management Energetic
Conditii necesare pentru ocuparea postului:
- Studii : absolvent de liceu sau sc. profesionala (10 clase)
      +
- Calificare : Electrician.
Constituie avantaj: experienta in domeniu.

 

-3 INGINER ENERGETICA INDUSTRIALA  in Departamentul Utilitati si Management Energetic
Conditii necesare pentru ocuparea postului :
- Studii superioare in domeniul Inginerie electrică si energetică sau Inginerie și management ȋn domeniul energetic;
- Abilitati de operare in pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.);   
Constituie avantaje:
- detinere Atestat ANRE – Manager energetic;
- experienta in domeniu
- cunostinte de operare in aplicatii software specializate in domeniul managementului energiei;
- cunostinte de limba engleza - scris si vorbit

 

-4 INGINERI MECANICI in Departamentul Engineering:
Conditii necesare pentru ocuparea posturilor:
- Studii superioare de inginerie in domeniul mecanic - Constituie avantaj:- specializarea in constructii de masini
sau
- Studii superioare de inginerie in domeniul utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald;
- Abilitati de operare in aplicatii software specializate de proiectare si design industrial;
- Abilitati de operare in pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.);   
Constituie avantaje:
- experienta in domeniu
- cunostinte de operare in SAP;
- cunostinte de limba engleza - scris si vorbit

 

informatie actualizata 15.02.2023 

 

-Inginer energetica industriala (Centrala cogenerare)
Candidatul Ideal
CERINTE:
- Studii universitare tehnice - absolvent al ciclului de licenţă, preferabil în domeniul: inginerie energetică.
Pot fi luate in considerare si studiile universitare în domeniile:
- inginerie electrica,
- inginerie electrotehnica / electronică industriala,
- ştiinţe inginereşti aplicate, specializarea Informatica in energetica industrială.
Constituie avantaj: absolvirea unui curs de specialitate în domeniul managementului energetic organizat de furnizori de formare profesională  avizati/acreditati de autoritatilor competente sau absolvirea cursurilor de master în eficienţă energetică la una dintre facultăţile care au primit avizul/acreditarea autoritatilor competente.
Constituie avantaj decisiv: detinerea de Atestat de manager energetic pentru industrie
- Abilitati: foarte bune de operare PC (MS Office, in special Excel)
Constituie avantaj: - experienta de lucru in aplicatii specializate in monitorizare si raportare informatii energetice ;
- Experienta:
Constituie avantaj: - orice experienta de lucru in domeniul producerii si distributiei de energie electrica
- Aptitudini:
• Persoana responsabila, cu initiativa, capabila sa lucreze independent si in echipa, cu capacitate de analiza si sinteza;
• Persoana ordonata, receptiva si cu atitudine proactiva; corectitudine, tenacitate, seriozitate, si atitudine principiala in relatiile interpersonale;
• Capacitate de prelucrare a informatiilor; gandire sistemica in interpretarea, valorificarea si furnizarea de date prelucrate, catre persoanele decidente;
• Capacitate de organizare a activitatii, de stabilire a prioritătilor, de impunere si respectare a termenelor.

Descrierea jobului

Atributii principale:
1.Participa la organizarea exploatarii in conditii de eficienta a Centralei de cogenerare electrice, la programarea unitatilor dispecerizabile precum si la aplicarea in conditii operative a programarii, in conditiile asigurarii conditiilor tehnice de securitate si calitate a functionarii sistemului energetic national, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile specifice in vigoare.
2.Participa la activitatea de elaborare a programului propriu de eficienta energetica al societatii.
3.Aplica si monitorizeaza programele de eficienta energetica elaborate la nivel de societate .
4.Colaboreaza cu sectoarele implicate si participa la activitatea de elaborare a programelor de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, incluzand investitiile pentru care se intocmesc studii de fezabilitate.
5.Participa la monitorizarea consumurilor energetice, la calcularea indicatorilor de eficienta energetica, la evidenta cheltuielilor efectuate in activitatile de producere, transport si distributie a energiei si de raportare catre institutiile abilitate a informatiilor privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica.  
6.Deruleaza demersuri aferente obtinerii de autorizatii,  certificate si/sau orice alte atestari specifice domeniului de activitate, in relatiile cu institutiile legal abilitate ale statului si/sau alti terti autorizati.

 

-Economist în gestiunea economică (Financiar)
Candidatul Ideal
Cerinte:
- Studii universitare economice; preferabil absolvent cu specializare in domeniile Finante-Banci sau Contabilitate şi informatică de gestiune
- Cunostinte bune in domeniul legislatiei financiar-contabile si abilitate de interpretare si aplicare a acestora;
- Constituie avantaj: o buna cunoastere a operatiunilor financiare efectuate in sistem informatic.
- Abilitati: foarte bune de operare PC (MS Office, in special Excel)
           - Constituie avantaj: - experienta de lucru in SAP, (preferabil modulele FI / CO);
- Constituie avantaj: cunostinte bune de limba engleza, scris si vorbit
- Experienta: min. 2 ani experienta in domeniul financiar-contabil;
- Aptitudini:
•Persoana responsabila, cu initiativa, capabila sa lucreze independent si in echipa, cu capacitate de analiza si sinteza;
•Persoana ordonata, receptiva si cu atitudine proactiva; corectitudine, tenacitate, seriozitate, si atitudine principiala in relatiile interpersonale;
•Capacitate de prelucrare a informatiilor; gandire sistemica in interpretarea, valorificarea si furnizarea de date prelucrate, catre persoanele decidente;
•Capacitate de organizare a activitatii, de stabilire a prioritătilor, de impunere si respectare a termenelor.
 
Descrierea jobului
Atributii principale

1.Asigura si raspunde de intocmirea corecta, completa si la timp a evidentelor de natura financiara specifice cu privire la institutiile bancare societatii, in conformitate cu prevederile legale, normele si reglementarile in vigoare, cu modelele registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara, conform normelor metodologice in vigoare privind intocmirea si utilizarea acestora, in conformitate cu cerintele sistemelor de management specifice implementate in societate.
2.Deruleaza, in conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare, activitatile fianciare specializate repartizate, efectuand inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor economico-financiare cu privire la operatiunile cu institutiile bancare.
3.Verifica extrasele de cont primite de la institutiile bancare si efectueaza operatiunile financiare specifice de inregistrare extracontabila a extraselor de cont.
4.Intocmeste documente de evidenta extracontabila pe furnizori si pe clienti, pe facturi si plati/incasari.
5.Intocmeste situatia facturilor de incasat in valuta.
6.Efectueaza operatiuni financiare specifice si intocmeste dispozitii de plata, aferente oparatiunilor cu casa.
7.Asigura verificarea soldurilor in valuta ale societatii la institutiile bancare.
8.Efectueaza inregistrari extracontabile ale cursurilor de schimb valutar.
9.Efectueaza calculul decontului aferent ordinelor de deplasare, functie de documentele atasate (facturi, bonuri, etc.) si de incadrarea diurnei pentru personalul societatii ce efectueaza deplasari in interesul societatii, conform reglementarilor in vigoare.

 

 

 

 ***************************************************************************************************************

Documente necesare pentru inscriere:
- Cerere angajare (exclusiv pentru posturile de muncitori);
- Curriculum vitae (exclusiv pt. posturile la care conditia de studii = studii superioare);
- Copie act identitate;
- Copii acte de studii (dupa caz: diplome, adeverinte, certificate de calificare, atestate, etc.).
Depunerea documentelor pentru inscriere se poate face :
- direct - la sediul societatii din Barlad, str. Republicii nr.320, Pavilion Administrativ;
- prin e-mail – pe adresa : [email protected]
Selectia candidatilor se va face prin :
- proba practica – pentru aplicatiile depuse pentru posturile de muncitori;
- interviu - pentru aplicatiile pentru postul de Referent.
Relatii suplimentare:
- direct - la sediul societatii din Barlad, str. Republicii nr.320, Pavilion Administrativ;
- prin e-mail – pe adresa: [email protected]
- prin telefon- la Departamentul Resurse Umane,  tel. 411120/501, 502.