Convocator AGEA noiembrie 2020

Consiliul de Administratie al “RULMENTI” S.A., cu sediul in Barlad, str. Republicii nr.320, jud.Vaslui, Cod Unic de Inregistrare RO 2808089, nr.inreg. la R.C J37/8/1991  (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei nr.196/22.10.2020,  in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990″), a O.U.G. nr. 62/2020 si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 27 noiembrie 2020de la ora 14.00  pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16 noiembrie 2020, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta, se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990  cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii pentru data de 28 noiembrie 2020, de la ora 14.00 in acelasi loc  si cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

       – teren in suprafata de 17.578,93 mp identificat prin numerele cadastrale 787/11-CF 71421-suprafata 1571,12 mp; 787/12-CF 71422 – suprafata 2000,88 mp; 787/13-CF 71423 – suprafata 2000,99 mp; 787/14-CF 71424 – suprafata 2000,99 mp; 787/15-CF 71426 – suprafata 2000,99 mp; 787/16-CF 71427 – suprafata 2000,99 mp; 787/17-CF 71428 – suprafata 2000,99 mp; 787/18 – CF 71429 – suprafata 2000,99 mp; 787/19  – CF 71430 – suprafata 2000,99 mp, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 20 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

       2. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        – teren in suprafata de 110.747,19 mp identificat prin numarul cadastral 788-CF 71509, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 20 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

       3. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        – teren in suprafata de 3982,03 mp identificat prin numerele cadastrale 789/12-CF 71453-cu suprafata de 1191,91 mp din care constructie C1-punct termic (250,65 mp); 789/13-CF 71454 –cu suprafata de 2513,49 mp;  789/14-CF 71455- cu suprafata de 276,63 mp din care constructie C1-Beci (112,20 mp), teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat.  Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 25 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

       4. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        -teren in suprafata de 7299,06 mp identificat prin numerele cadastrale 789/27-CF 71474-cu suprafata de 663,71 mp;789/28- CF 71476-cu suprafata de 633,94 mp; 789/29-CF 71486-cu suprafata de 633,82 mp; 789/30- CF 71478-cu suprafata de 456,27 mp; 789/31-CF 71488-cu suprafata de 633,57 mp; 789/32- CF 71490-cu suprafata de 633,45 mp; 789/33-CF 71480 –cu suprafata de 633,32 mp; 789/34- CF 71492-cu suprafata de 633,32 mp; 789/35-CF 71494 –cu suprafata de  633,08 mp; 789/36- CF 71482- cu suprafata de 632,95 mp; 789/37-CF 71496-cu suprafata de 632,83 mp; 789/38-CF 71497 –cu suprafata de 478,80 mp, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat . Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 20 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

      5. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        -teren in suprafata de 70.120 mp identificat prin numarul cadastral 789/16-CF 71457, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 13 euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător.. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

       6. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        -teren in suprafata de 3893,06 mp identificat prin numarul cadastral 789/21-CF 71465, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 13 euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător.. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

        7.Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:   

                -teren in suprafata de 2889 mp identificat prin numarul cadastral 80317 –CF 80317, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 25 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

        8. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        – teren in suprafata de 10259 mp identificat prin numarul cadastral 795- CF 71514, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 29 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

        9. Se supune spre discutare si aprobare vanzarea-cumpararea si inclusiv incheierea de antecontract de vanzare cumparare  terenuri apartinand Rulmenti SA cu persoane fizice sau juridice interesate, dupa cum urmeaza:

        – teren in suprafata de 15040,83  mp identificat prin numarul cadastral 790/5- CF 71513, teren ce va putea fi vandut integral sau dezmembrat. Pretul terenului ce se va vinde nu va putea  fi mai mic de 29 de euro/mp (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii şi împuternicirea expresă a Directorului Executiv General, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

        10. Se supune spre discutare si aprobare, raportat la  clauzele contractuale ale Promisiunii de vânzare – cumpărare încheiate între Rulmenţi S.A. şi Tanase Marian autentificate de NP Biciusca Mihaela Elena prin Încheierea nr. 5092/06 octombrie 2020, ratificarea de catre AGA a acestei promisiuni. Se supune spre discutare si aprobare totodata vanzarea-cumpararea terenurilor proprietatea Rulmenti SA cuprinse in promisiunea mentionata, la pretul de 29 euro pe metru patrat plus TVA (total 34,51 euro/mp).Terenurile supuse vanzarii sunt in suprafata totala de 4831,44 mp si sunt identificate prin numerele cadastrale 789/17-CF 71458- cu suprafata de 355,22 mp, 789/18-CF 71459- cu suprafata de 281,35 mp, 789/19-CF 71461- cu suprafata de 196,89 mp, 789/20 – CF 71462-cu suprafata de 138,29 mp, 789/22-CF 71466- cu suprafata de 892,92 mp, 789/23 – CF 71468 -cu suprafata de 870,34 mp, 789/24 –CF 71470- cu suprafata de 857, 80 mp si 789/25 – CF 71472 -cu suprafata de 1238,63 mp. 

                   11. Se supune spre discutare si aprobare modificarea pretului de vanzare a  terenului  apartinand Rulmenti SA  la un preţ ce nu va  putea fi mai mic de 50 euro (cu TVA) pentru persoane fizice si de 42,02 euro (fara TVA) pentru persoane juridice,  teren compact în suprafaţă totală de 1016,49 mp, avand numar cadastral 71522-CF 71522, numar cadastral vechi 797, numar carte funciara vechi 797/A 11, teren a carei vanzare a fost aprobata deja la punctul 3 al Hotararii AGEA din data de 29 iunie 2020, dar la pretul de 50 de euro (fara TVA), chiar şi in cazul in care terenul este degradat, are servituţi urbanistice, este traversat de utilităţi, se impune reţinerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător. De asemenea, se supune discutarii si aprobarii împuternicirea expresă a Directorului General Executiv, ca direct sau prin mandatar, să intreprindă toate demersurile necesare vânzării terenului menţionat şi să semneze actele de instrainare.

       12. Se supune spre discutare si aprobare mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituire  pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant, pe baza de Procura speciala.

În cazul în care acţionarii participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată sau servicii de poştă ori curier, respectiv prin poşta electronică în situaţia procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ţinerii şedinţei.

Acţionarii comunică votul prin corespondenţă în modalităţile indicate în convocator, şi anume prin scrisoare recomandată, servicii de poştă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ţinerii şedinţei.

Datele la care poate fi transmisă Procura specială şi/sau Buletinul de vot sunt următoarele:

  • pentru Scrisoare transmisă prin poştă curier sau personal:

Rulmenţi S.A.

Mun. Barlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui

  • Email (scrisoare având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă):

[email protected]

Pe plicul transmis sau in titlul emailului se va menţiona: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 noiembrie 2020.

Incepand cu data de 27 octombrie 2020 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com, sau pot fi studiate ori obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente:

  • Convocatorul Adunarea Generala
  • Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în

Adunarea Generala ale actionarilor

  • Formularele pentru Buletinul de vot prin corespondenţă;
  • Documentele si materialele informative referitoare la  problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi şi procedura de vot
  • Proiectele de hotarari pentru Adunarea Generala.

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, iar fiecare punct  trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.  Acţionarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar vor formula o cerere în care vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 noiembrie 2020.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale.Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condiţiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.urbgroup.com. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acţionarilor, întrebarile ar trebui adresate cu cel puţin 2 zile inainte de data ţinerii sedinţei.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 110.312.642 RON lei si este format din 40.113.688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,75 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Juridic intre orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, precum si de pe website-ul Societatii www.urbgroup.com.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

             DL. ALI RIZA ALABOYUN

>Descarca documente si materiale AGA<-

Pentru dezarhivare va rugam folositi 7Zip
Parola pentru deschiderea arhivei se poate obtine de la biroul juridic al societatii in urma identificarii dumneavoastra ca actionar la Rulmenti S.A.
Date de contact:
Telefon fix:+40235.412120 int.106
Telefon mobil:+40747292733